pressemelding
Ordsmeden Mari Hansen

Starta kommunikasjonsverksemd

 

Mari Svartveit Hansen (29) har starta kommunikasjonsverksemda Ordsmeden Mari Hansen.

 

-Eg ynskjer å selje kommunikasjonstenester til verksemder lokalt, men ynskjer og å selje tenester i heile landet. Desse tenestene kan omfatte alt frå ulike oppdrag innan tekstproduksjon, drifting av nettsider og kommunikasjonsrådgjeving, seier Svartveit Hansen.

 

Mari Svartveit Hansen starta føretaket Ordsmeden Mari Hansen 1 januar etter eit avslutta vikariat som komunikasjonsmedarbeidar i Næringshagen i Odda. No er ho klar for nye utfordingar .

 

-Eg ser fram til å driva eige føretak og håper folk tek kontakt. Her er det jo ikkje så mange arbeidsplassar innan kommunikasjon og PR. Eg har alltid hatt ein draum om drive eige føretak, og no fekk eg sjansen avsluttar Hansen.

Verksemda sin visjon er å levere kommunikasjonstenester av beste kvalitet.

 

 

Eg stiller gjerne til intervju om de er interessert i det.

For spørsmål ta kontakt med meg på mobil: 47620708

mari@ordsmeden.com

 

Mari Svartveit Hansen

Kalhagen 31 B, 5780 Kinsarvik

Mob: 47620708

mari@ordsmeden.com

(c) Ordsmeden Mari Hansen