Kommunikasjonsarbeid
Ordsmeden Mari Hansen

 

Kommunikasjonsarbeid

Treng du ein kommunkatør du kan diskutera med?

Er du usikker på korleis nå målgruppa di og kva virkemiddel du skal nytte?

Er du ei verksemd i krise?

Manglar du ein plan på kommunikasjonen din?

Ta kontakt så skal me prøva å samla trådane saman.

 

Å arbeide med strategisk kommuikasjon betyr å nytte kommunikasjon som verkemiddel for å nå verksemda

sin visjon og mål.

 

 

- Omsett til nynorsk frå www.kommunikasjon.no.

Mari Svartveit Hansen

Kalhagen 31 B, 5780 Kinsarvik

Mob: 47620708

mari@ordsmeden.com

(c) Ordsmeden Mari Hansen