Tilsette
Ordsmeden Mari Hansen

Ordsmeden Mari Hansen vert dreve av Mari Svartveit Hansen. Ho har ein bachlor i PR, Kommunikasjon og Media frå Høgskulen i Volda. Ho har tidlegare arbeida for

Næringshagen i Odda med kommunikasjon. Ho har erfaring som webmaster, med nettpublisering, nettjournalistikk og frilansjournalistikk for aviser.

 

Bilete av Mari Svartveit Hansen

Mari Svartveit Hansen

Kalhagen 31 B, 5780 Kinsarvik

Mob: 47620708

mari@ordsmeden.com

(c) Ordsmeden Mari Hansen